Oddělení elektrofoniky (ELFO) a technické kontroly (OTK)Na oddělení elektrofoniky (ELFO), pod vedením pana Paly se kompletovaly kytary, které přišly z výroby. Osazovaly se snímači,
panely se snímači, nebo panely s tlačítky a také mechanikami. Na oddělení ELFO se také prováděla technická kontrola (OTK). Pan
Mutina např. kontroloval potenciometry a seřizoval snímače. Další pracovníci zjišťovali stav dohmatu, dřeva a laku. Všechny vady
se zapisovaly do kontrolní knihy s uvedením datumu, výrobního čísla a popisem vady. Z kontroly odcházely kytary do expedice, kde
se podle výrobního čísla na kytaře razila čísla "paginírkou" do knihy pod příslušný datum expedice. Například na poslením obrázku
bylo podtržené výrobní číslo (Galaxiska autora stránek) expedováno 2.9.1982.

www.jolana.info

Copyright © Vladimír Žák