G. HARRISON a RESONET Grazioso
(http://beatlesource.com/savage/index.html)


Jak je ze všech obrázků patrné, George Harrison vlastnil Grazioso s

logem RESONET a ne s logem FUTURAMA, jak je vesměs uváděno.


www.jolana.info

Copyright © Vladimír Žák