JOLANA SyrinxKytara nemá původní snímač u kobylky a kobylku. Jsou také odstarněny 2 potenciometry na tónovou clonu.

PS: Jak jsem se dozvěděl od Petra Maška, "Syrinx" je název hlasového ústrojí ptáků.


www.jolana.info

Copyright © Vladimír Žák