SelenVznik a historie Kytarové skupiny „SELEN“ v letech 1961 až 1967.

Na jaře v roce 1961 zakládá Petr Brejcha (zpěv a kytara), Zdeněk Galus ( kytara a havajská kytara), Karel Galus (zvuk), Antonín Kravka (klavír) a Zdeněk Vaňkát (bicí), pod hlavičkou učňovského střediska Dopravního podniku Hl. m. Prahy, kytarovou skupinu „SELEN“ (Skupinu ELektrofonických ENtuziastů). Zde se poprvé objevuje na veřejnosti v Motolském dopravním depu.

Na podzim 1961 přibírá další členy - Mirka Kropáčka (saxofon), který se jako nejstarší člen ujímá vedení a Honzu Stránského (basa). V této době přechází Selen k malém divadélku „MASAKR“ (MAlý SAtirický KRoužek) v Praze 6 - Dejvicích, kde působí jako doprovodná skupina při divadelním vystoupení „Malé proměny“. Mezi tím odchází zpěvák a kytarista Petr Brejcha na povinnou vojenskou základní službu a místo něho do Selenu nastupuje zpěvák „Ivik“ - Ivan Holman.

V únoru 1962 přechází skupina SELEN pod hlavičku Obvodního domu pionýrů a mládeže se sídlem „Na Balkáně v  Praze 3, na Žižkově a přibírá do svých řad nové 3 členy z kytarové skupiny „SMARAGD“ – Mílu Bešťáka (kytara), Pepu Pifku (basa a zpěv) a Jirku Žáčka (kytara). Další posilou pro skupinu jsou zpěvačky Slávka Baxová, Eva Hrabovská a Jana Vavříková. V tomto novém složení vystupoval Selen při různých společenských akcích – kavárna Vltava, na odpoledních čajích, společenských večerech, karnevalu apod. Mimo to se zúčastnil i několika hudebních přehlídek pražských hudebních skupin. Během této doby byla skupinou nahrána také jedna skladba k dokumentárnímu filmu o Praze, který natočil bratr režiséra Zbyňka Brynycha.

Na jaře 1963 odchází saxofonista a vedoucí souboru Mirek Kropáček do Brna k absolvování přehrávek a posléze odjíždí s cirkusem do tehdejšího Sovětského svazu. Vedení se ujímá Antonín Kravka a v létě téhož roku odjíždí skupina na čtrnáctidenní soustředění do Hořic v Podkrkonoší. Zde pak kromě zkoušení a trávení bezstarostné dovolené pořádá v místních společenských místnostech dva taneční večery.

V září 1963 odchází na vojnu kytarista Zdeněk Galus a místo něho nastupuje Michal Burian. V tomto složení působí Selen až do léta 1964.

V červenci 1964, kdy odchází na povinnou základní vojenskou službu kytarista Míla Bešťák, Pepa Pifka a zpěvák Ivan Holman. Do skupiny přicházejí noví členové – Petr Novák (zpěv a kytara), Honza Novák (zpěv), Karel Sluka (basa), Jirka Adámek (kytara) a Honza Chvosta (sax). V tomto složení odjíždí Selen v srpnu 1964 na 14 dní do Interhotelu v Tatranské Lomnici, kde během pobytu hraje k tanci a poslechu ve večerních hodinách tamním hotelovým hostům.

V září 1964, po návratu z Tater Petr Novák s Honzou Novákem a Karlem Slukou od Selenu odcházejí a Petr Novák zakládá skupinu George & Beatovens. Od Selenu odchází také Jirka Žáček. Zůstává Antonín Kravka (klávesy) Zdeněk Vaňkát (bicí), Jirka Adámek (basa) a nastupují noví členové – Pavel Zelníček (zpěv), Franta Žák (kytara), Hynek Prokeš (housle) a z vojenského cvičení se vrací Zdeněk Galus (kytara). V té době mění Selen působiště a přechází pod hlavičku Karlínského „Domu Pionýrů“ v Praze 8. V tomto složení setrvává skupina Selen až do roku 1967.

V létě 1967 vystupuje na výstavišti PKOJF na Letné v Praze 7 a ještě téhož roku, po odchodu Zdeňka Galuse a dalším krátkém působení se rozpadá.

VÝČET VŠECH ČLENŮ v letech 1961 - 1967:

basa: Honza Stránský, Pepík Pifka a Karel Sluka,
bicí: Zdeněk Vaňkát
klávesy: Tonda Kravka
kytary: Zdeněk Galus, Petr Brejcha, Míla Bešťák, Jirka Žáček, Michal Burian, Jirka Beneš, Petr Novák, Jirka Adámek a Franta Žák
saxofon: Mirek Kropáček a Honza Chvosta
zpěv: Petr Brejcha, Ivan Holman (Ivik), Slávka Baxová, Eva Hrabovská, Jana Vavříková, Pepík Pifka, Petr Novák, Honza Novák a Pavel Zelníček
housle: Hynek Prokeš
zvukař: Karel Galus


www.jolana.info

Copyright © Vladimír Žák